Privacy Policy

? « L-V 08:00-20:00 »

Politica de confidențialitate BEAUTY NOTE S.R.L

 

BEAUTY NOTE S.R.L. respectă confidențialitatea oricăror date, informații legate de utilizatorii înregistrati pe site personal, precum și a tranzacțiilor efectuate de aceștia, în condițiile Legii nr.677/2001pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice cu modificarile si completarile ulterioare.

BEAUTY NOTE S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra. Orice informatie furnizata de dumneavoastra va fi considerata si va reprezenta consimtanantul dumneavoastra express ca datele dumneavoastra personale sa fie folosite de catre BEAUTY NOTE S.R.L. in conformitate cu scopurile mentionate mai jos. Daca nu doriti ca datele dumneavoastra personale sa fie colectate, va rugam sa nu le furnizati.

Sistemul nostru informatic vă pune la dispoziție metode adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, precum și a operațiunilor, tranzacțiilor pe care aceștia le efectuează prin intermediul https://note-cosmetics.myshopify.com . Accesul si/sau vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune termenilor și condițiilor de utilizare și politicii de confidențialitate, implicind acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezintă înțelegerea dintre părți.

Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru website-ul https://note-cosmetics.myshopify.com și pentru care BEAUTY NOTE S.R.L. are calitatea de autor, proprietar si administrator.

 

Definiții

În înțelesul prezentei politici de confidentialitate, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) date cu caracter personal - orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b) prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

c) stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

d) sistem de evidență a datelor cu caracter personal - orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;

e) operator - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;

f) persoană împuternicită de către operator - o persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care prelucrează date cu caracter personal pe seama operatorului;

g) terț - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

h) destinatar - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

i) date anonime - date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.

Prelucrarea datelor cu caracter confidențial și confidențialitatea acestora. Scopuri

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și OUG 13/24.04.2012, BEAUTY NOTE S.R.L. administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați despre dumneavoastră ori despre o altă persoană.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerii contractuali, bănci, terțe magazine virtuale sau firme de curierat.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite către instituțiile abilitate fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: Băncile implicate în procesarea plăților online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform prevederilor Legii 677/2001.

BEAUTY NOTE S.R.L. nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terți.

BEAUTY NOTE.R.L. va trimite unul sau mai multe mesaje de email la adresa dumneavoastră de email ce vor conține rezultatul tranzacției efectuate, chitanța de plată, solicitări de verificare suplimentară a tranzacției. In caz de lipsa adresa de email, va vom contacta telefonic la numarul indicat de dumneavoastra.

Prin continuarea tranzacției e-Commerce prin intermediul Site-ului secure.euplatesc.ro vă exprimați expres consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa poștală prezentată în secțiunea “Contact” sau prin e-mail la adresa noastra.

Reguli privind accesarea site-ului

Utilizatorul acceptă că administratorul site-ului poate stabili reguli și limitări privind folosirea serviciilor. Accesarea serviciilor și a conținutului anumitor secțiuni ale site-ului se realizează folosind numele de cont și parola.

Utilizarea de cookies

Putem plasa un „cookie” pe computerul dumneavoastră personal. Un cookie este un fișier sau o informatie ce poate fi stocata pe calculatorul dumneavoastra sau pe dispozitive mobile cu acces la Internet (smartphone sau tablet) atunci cand accesati Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de un web-server sau browser si nu poate accesa informatiile de pe calculatorul sau dispozitivul mobil al utilizatorului. Mentionam ca acesta tehnologie nu contine programe software, virusi sau spyware.

Cookies ne ajută să vă recunoaștem atunci când reveniți pentru a personaliza și îmbunătăți experiențele dumneavoastră individuale de vizionare, excluzand identificarea personala a utilizatorului. Majoritatea browserelor de Internet acceptă automat cookie-urile. Cu toate acestea, puteți să dictați browserului utilizat, prin editarea opțiunilor acestuia, să oprească acceptarea cookie-urilor și să vă avertizeze înainte de a accepta un cookie din site-urile pe care le vizitați. Dacă decideți să nu ne acceptați cookie-urile, veți putea totuși să accesați acele părți din site-ul nostru care sunt disponibile publicului general, dar nu veți putea vizualiza anumite informații de pe site-ul nostru, nu veți putea utiliza anumite caracteristici concepute pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru.

Atenție la Phishing

Phishing-ul” reprezintă o tehnică de furt al datelor sensibile (în special a numărului cardului). Aceasta constă în reproducerea exactă a unei pagini de internet, care deși este identică cu pagina originală, este o imitație. Poate afișa inclusiv adresa de Internet în bara de adrese. Pentru a vă proteja trebuie neapărat să verificați următoarele:

adresa paginii de Internet trebuie să înceapă cu  https://

in bara de stare, din partea de jos a navigatorului, să fie afișată și să se afișeze lăcățelul galben (care indică faptul că pagina este securizată).

navigatorul nu trebuie să afișeze nicio eroare de securitate.

adresa pentru care a fost emis certificatul de securitate să fie cea a site-ului. Apăsați pe lăcățel.

verificați ca certificatul de securitate să fie: „Issued to: numele_site-ului

 

Citește și Termeni și condiții.

 

Site-ul nostru https://note-cosmetics.myshopify.com nu vă va solicita niciodată codul pin, data expirării sau codul CVV2/CVC2 decât în formularul de plată. 

Nu trimiteți datele despre card prin email, telefonic sau prin alte formulare.