Privacy Policy

? « L-V 08:00-20:00 »

Politica de confidențialitate BEAUTY NOTE S.R.L

 

BEAUTY NOTE S.R.L. respectă confidențialitatea oricăror date, informații legate de utilizatorii înregistrati pe site personal, precum și a tranzacțiilor efectuate de aceștia, în condițiile Legii nr.677/2001pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice cu modificarile si completarile ulterioare.

BEAUTY NOTE S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra. Orice informatie furnizata de dumneavoastra va fi considerata si va reprezenta consimtanantul dumneavoastra express ca datele dumneavoastra personale sa fie folosite de catre BEAUTY NOTE S.R.L. in conformitate cu scopurile mentionate mai jos. Daca nu doriti ca datele dumneavoastra personale sa fie colectate, va rugam sa nu le furnizati.

Sistemul nostru informatic vă pune la dispoziție metode adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, precum și a operațiunilor, tranzacțiilor pe care aceștia le efectuează prin intermediul https://note-cosmetics.myshopify.com . Accesul si/sau vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune termenilor și condițiilor de utilizare și politicii de confidențialitate, implicind acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezintă înțelegerea dintre părți.

Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru website-ul https://note-cosmetics.myshopify.com și pentru care BEAUTY NOTE S.R.L. are calitatea de autor, proprietar si administrator.

 

Definiții

În înțelesul prezentei politici de confidentialitate, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) date cu caracter personal - orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b) prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

c) stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

d) sistem de evidență a datelor cu caracter personal - orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;

e) operator - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;

f) persoană împuternicită de către operator - o persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care prelucrează date cu caracter personal pe seama operatorului;

g) terț - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

h) destinatar - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

i) date anonime - date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.

Prelucrarea datelor cu caracter confidențial și confidențialitatea acestora. Scopuri

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și OUG 13/24.04.2012, BEAUTY NOTE S.R.L. administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați despre dumneavoastră ori despre o altă persoană.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerii contractuali, bănci, terțe magazine virtuale sau firme de curierat.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite către instituțiile abilitate fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: Băncile implicate în procesarea plăților online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform prevederilor Legii 677/2001.

BEAUTY NOTE S.R.L. nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terți.

BEAUTY NOTE.R.L. va trimite unul sau mai multe mesaje de email la adresa dumneavoastră de email ce vor conține rezultatul tranzacției efectuate, chitanța de plată, solicitări de verificare suplimentară a tranzacției. In caz de lipsa adresa de email, va vom contacta telefonic la numarul indicat de dumneavoastra.

Prin continuarea tranzacției e-Commerce prin intermediul Site-ului secure.euplatesc.ro vă exprimați expres consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa poștală prezentată în secțiunea “Contact” sau prin e-mail la adresa noastra.

Politica de colectare si procesare a datelor cu  caracter personal
 1.     Introducere si informatii generale

S.C. BEAUTY NOTE S.R.L, cu sediul in Constanta, Bd. Mamaia, nr. 83, bl.LS 5, ap. 4, CUI RO34999653, nr. de inregistrare J13/2009/2015, reprezentata de Borcea Laura cu functia de administrator avand calitatea de OPREATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 si a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, S.C. Beauty Note S.R.L - reprezentata de catre Borcea Laura ,are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati. 

 1. Prelucrarea datelor pe site

Datele Utilizatorilor sunt prelucrate cu atentie si in stricta conformitate cu legislatia aplicabila privind protectia datelor. Au fost luate masuri organizatorice si tehnice de securitate pentru protejarea site-ului https://notecosmetics.ro/  impotriva riscurilor care deriva din prelucrarea datelor cu caracter personal.  

Avem obligatia de a pastra datele in conformitate cu prevederile legale, in unele cazuri, sau pentru ca avem nevoie de aceste date pentru a ne indeplini obligatiile contractuale fata de dumneavoastra.

2.1       Datele personale colectate:

 1. Persoane fizice:
      -   Numele si prenumele
      -    Adresa postala completa
      -    Adresa de livrare completa
      -    Numarul de telefon
      -    Adresa de email
      -    Consimtamant privind primirea de buletine informative din partea S.C.Beauty Note S.R.L (newsletter, sms).
 2.       Persoane juridice:
      -    Denumire persoana juridica
      -    Atributul fiscal
      -    Codul unic de inregistrare
      -    Numar de inregistrare Registrul Comertului
      -    Banca / Cont bancar
      -    Adresa postala completa
      -    Adresa de livrare completa
      -    Numarul de telefon
      -    Adresa de email
      -    Informatii delegat: Nume – Prenume + Nr. Telefon (unde este cazul)
      -    Consimtamant privind primirea de buletine informative din partea S.C. Beauty Note S.R.L (newsletter, sms).

Atentie! S.C. Beauty Note S.R.L - nu colecteaza date cu caracter personal clasificate ca si date sensibile in conformitate cu prevederile articolului 9.1 din REGULAMENTUL CE nr. 679 din 27 aprilie 2016.

Nu colectam informatii cu privire la:
    -    Originea etnica
    -    Opiniile politice
    -    Credintele religioase sau filosofice
    -    Apartenenta sindicala
    -    Date genetice sau biometrice
    -    Date medicale
    -    Date despre viata sau orientarea sexuala 

2.2       Scopul colectarii datelor este:

 1. Receptionarea de comenzi plasate prin mijloacele electronice
      2.     Procesarea comenzilor plasate prin mijloace electronice
      3.     Expedierea comenzilor plasate prin mijloace electronice
      4.     Incasarea contravalorii produselor in sistem ramburs, prin virament bancar sau prin plati cu cardul
      5.    Procesarea retururilor
      6.    Solutionarea reclamatiilor
      7.    Informarea Clientilor/Cumparatorilor privind situatia Contului lor inclusiv validarea, expedierea si facturarea Comenzilor
      8.    Rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o Comanda, la Bunurile si sau serviciile achizitionate
      9.    Trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS)
      10.  Realizarea statisticilor in ceea ce priveste analiza de piata, monitorizarea vanzarilor dar si comportamentul Clientului/Cumparatorului 

2.3       Unde se colecteaza datele?

Datele personale ale Utilizatorilor sunt stocate in baza de date a https://note-cosmetics.myshopify.com . Acestea sunt prelucrate cu atentie si in stricta conformitate cu legislatia aplicabila privind protectia datelor. 

2.4        Procedeul de colectare a datelor:

Prin completarea datelor in formularul de creare de Cont si/sau de Comanda, Cumparatorul declara si accepta ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a https://note-cosmetics.myshopify.com  si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopurile prevazute mai sus. 

2.5       Perioada de stocare a datelor

S.C. Beauty Note S.R.L - reprezentata legal de catre Borcea Laura, are permisiunea de a prelucra datele cu consimtamantul dumneavoastra (articolul 6(1a) din Regulamentul (UE) 2016/679). Datele Utilizatorilor vor fi pastrate atata timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe o perioada de maxim 36 de luni de la data la ultima interactiune cu S.C. Beauty Note S.R.L. .

2.6       Persoanele vizate

Persoanele vizate sunt Utilizatorii actuali ale caror date au fost deja colectate si Utilizatorii noi, care comanda prima data dupa intrarea in vigoare a Regulamentului (25 mai 2018).

Utilizatorii sub 16 ani ne pot transmite date cu caracter personal numai cu acordul unui parinte sau tutore legal. Legislatia aplicabila privind protectia datelor poate stipula o limita de varsta diferita in acest sens.

 1. Drepturile utilizatorului

Pentru a asigura controlul deplin asupra informațiilor dumneavoastră, dispuneți de un amplu set de drepturi pe care le puteți folosi pentru a gestiona modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră. Prin citirea Documentului ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv:


3.1   Dreptul de a fi informat, dreptul de acces la date

https://note-cosmetics.myshopify.com va pune la dispozitie informatii in legatura cu datele persoanale pe care le pastram, afisate in contul dumneavoastra si la cerere. 

3.2   Dreptul de interventie (a corecta sau a modifica)

https://note-cosmetics.myshopify.com  va corecta informatiile persoanale gresite, in cazul in care ne notificati acest lucru. https://note-cosmetics.myshopify.com  va completa datele persoanale incomplete, in cazul in care ne notificati acest lucru, cu conditia ca aceste date sa fie necesare pentru scopul propus al prelucrarii datelor dumneavoastra.

3.3   Dreptul de a sterge datele

Stergerea datelor personale pastrate se poate face fie direct de catre utilizator folosind butonul STERGERE CONT aflat in sectiunea setari din „Contul meu”  fie printr-o cerere adresata catre https://note-cosmetics.myshopify.com . Datele persoanale ale Utilizatorilor inactivi vor fi sterse dupa trecerea unei perioade de 36 de luni de la data ultimei interactiuni cu S.C. Beauty Note S.R.L. .

3.4  Dreptul privind blocarea datelor. 

In anumite cazuri stabilite juridic, https://note-cosmetics.myshopify.com  va bloca datele dumneavoastra, daca ne solicitati acest lucru. Datele blocate sunt prelucrate ulterior numai pentru a ne indeplini obligatiile contractuale fata de dumneavoastra. 

3.5   Dreptul de a va retrage consimtamantul

Va puteti retrage consimtamântul acordat in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra, in orice moment, cu efect pe viitor. Legalitatea prelucrarii datelor dumneavoastra nu va fi afectata de acest lucru, pana la momentul retragerii consimtamântului dumneavoastra.

3.6   Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra 

Va puteti opune prelucrarii datelor dumneavoastra, in orice moment, cu efect pe viitor, in cazul in care prelucrarea de catre noi, a datelor dumneavoastra se realizeaza pe baza uneia dintre justificarile legale prevazute in articolul 6 (1e sau 1f) din Regulamentul (UE) 2016/679. In cazul in care va opuneti prelucrarii datelor dumneavoastra, vom inceta prelucrarea datelor dumneavoastra, cu conditia sa nu existe motive imperioase si legitime pentru o prelucrare ulterioara. Prelucrarea datelor dumneavoastra in scopuri de marketing direct nu va constitui niciodata pentru noi un motiv imperios si legitim.

3.7   Dreptul la portabilitatea datelor

La solicitarea dumneavoastra, https://note-cosmetics.myshopify.com va putem pune la dispozitie toate informatiile colectate de la dumneavoastra intr-un format structurat, folosit in mod obisnuit si prelucrabil electronic. 

3.8   Dreptul de a va adresa unei autoritati de reglementare

Puteti face o contestatie in caz de incalcare a drepturilor dumneavoastra de catre https://note-cosmetics.myshopify.com, la o autoritate pentru protectia datelor. In acest scop, adresati-va autoritatii pentru protectia datelor având competenta asupra domiciliului dumneavoastra sau autoritatii pentru protectia datelor sub a carei competenta ne aflam (indicata mai jos): 

          - Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro

Atentie! Refuzul furnizarii datelor solicitate de catre https://note-cosmetics.myshopify.com pentru efectuarea unei Comenzi, determina imposibilitateahttps://note-cosmetics.myshopify.com de a finaliza Comanda, neincheierea contractului la distanta si implicit imposibilitatea livrarii produselor/serviciilor comandate.

In cazul in care va modificati, prin utilizarea formularelor de pe site, datele personale furnizate deja catre https://note-cosmetics.myshopify.com si exista comenzi in derulare, comenzile respective isi pastreaza datele de la momentul efectuarii comenzii, iar livrarea Produselor se va face neluandu-se in considerare noile date. In cazul in care dumneavoastra divulgati astfel de date catre terti, acestia poarta intreaga responsabilitate pentru propriile actiuni. In asemenea situatii https://note-cosmetics.myshopify.com nu va fi responsabil pentru niciun fel de prejudiciu. 

 1. Transmiterea datelor personale

S.C. Beauty Note S.R.L - reprezentata legal de catre Borcea Laura, se angajeaza sa nu transmita datele colectate catre terti, cu exceptia companiilor de Curierat in vederea livrarii produselor si a situatiilor expres prevazute de legislatia statului Roman in vigoare.

Informatiile Cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate. 

 1. Modalitati de contact

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire utilizarea de catre https://note-cosmetics.myshopify.com a datelor personale, va rugam sa ne contactati alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos, precizand, totodata:

-     Numele dumneavoastra
-     Adresa postala sau de email (in functie de modalitatea prin care doriti sa comunicam)
-     Numarul dumneavoastra de telefon
-     Scopul cererii dumneavoastra

Pentru a lua legatura direct cu responsabilul nostru pentru protectia datelor, ne puteti contacta:

        -    Prin email - la adresa: borcea.laura@yahoo.com
        -    Telefonic: 0722 983 679

Reguli privind accesarea site-ului

Utilizatorul acceptă că administratorul site-ului poate stabili reguli și limitări privind folosirea serviciilor. Accesarea serviciilor și a conținutului anumitor secțiuni ale site-ului se realizează folosind numele de cont și parola.

Utilizarea de cookies

Putem plasa un „cookie” pe computerul dumneavoastră personal. Un cookie este un fișier sau o informatie ce poate fi stocata pe calculatorul dumneavoastra sau pe dispozitive mobile cu acces la Internet (smartphone sau tablet) atunci cand accesati Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de un web-server sau browser si nu poate accesa informatiile de pe calculatorul sau dispozitivul mobil al utilizatorului. Mentionam ca acesta tehnologie nu contine programe software, virusi sau spyware.

Cookies ne ajută să vă recunoaștem atunci când reveniți pentru a personaliza și îmbunătăți experiențele dumneavoastră individuale de vizionare, excluzand identificarea personala a utilizatorului. Majoritatea browserelor de Internet acceptă automat cookie-urile. Cu toate acestea, puteți să dictați browserului utilizat, prin editarea opțiunilor acestuia, să oprească acceptarea cookie-urilor și să vă avertizeze înainte de a accepta un cookie din site-urile pe care le vizitați. Dacă decideți să nu ne acceptați cookie-urile, veți putea totuși să accesați acele părți din site-ul nostru care sunt disponibile publicului general, dar nu veți putea vizualiza anumite informații de pe site-ul nostru, nu veți putea utiliza anumite caracteristici concepute pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru.

Atenție la Phishing

Phishing-ul” reprezintă o tehnică de furt al datelor sensibile (în special a numărului cardului). Aceasta constă în reproducerea exactă a unei pagini de internet, care deși este identică cu pagina originală, este o imitație. Poate afișa inclusiv adresa de Internet în bara de adrese. Pentru a vă proteja trebuie neapărat să verificați următoarele:

adresa paginii de Internet trebuie să înceapă cu  https://

in bara de stare, din partea de jos a navigatorului, să fie afișată și să se afișeze lăcățelul galben (care indică faptul că pagina este securizată).

navigatorul nu trebuie să afișeze nicio eroare de securitate.

adresa pentru care a fost emis certificatul de securitate să fie cea a site-ului. Apăsați pe lăcățel.

verificați ca certificatul de securitate să fie: „Issued to: numele_site-ului

 

Citește și Termeni și condiții.

 

Site-ul nostru https://note-cosmetics.myshopify.com nu vă va solicita niciodată codul pin, data expirării sau codul CVV2/CVC2 decât în formularul de plată. 

Nu trimiteți datele despre card prin email, telefonic sau prin alte formulare.